Algemene voorwaarden & Privacy Statement

Per 25 mei 2018 i.v.m. AVG wetgeving

Logistiek OpleidingsCentrum BV (hierna LOC), vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de  grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt LOC dan ook overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordenning Gegevensbescherming.

Hieronder volgt een uitleg welke gegevens LOC gebruikt en wat LOC doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen.

Rechten van de betrokkene
Iedere betrokkene heeft het recht LOC te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken deze aan te passen.

Verwerkingen
Indien u een contact-, aanmeld- of inschrijfformulier invult, dan is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt c.q. iemand in uw opdracht/namens u de gegevens verstrekt. LOC verwerkt deze gegevens teneinde:

  • het aangaan van overeenkomsten
  • de diensten (via de website aangeboden) ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • om de door LOC uitgevoerde werkzaamheden (inclusief de website) te kunnen optimaliseren;
  • om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking;
  • voor marketing doeleinden

Minderjarigen
LOC verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorgen of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan LOC geeft, kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het opleidingsproduct. Verder zal LOC de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan LOC persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. LOC verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Bezoekersstatistieken
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine et cetera. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

Cookies
Sommige delen van de website kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Beveiliging
LOC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen onrechtmatige verwerking. Personen die namens LOC toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen
LOC heeft recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 29 mei 2018.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, verzoeken wij u om contact met LOC op te nemen.

Algemene voorwaarden

Op al onze opleidingen, cursussen en trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bent u particulier en volgt u bij ons een opleiding, cursus of training? Dan zijn de NRTO voorwaarden van toepassing. Klik hier voor de NTRO algemene voorwaarden.

Onderstaand kunt u de algemene voorwaarden voor zakelijke relaties downloaden.

Download algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Wij streven naar volle tevredenheid van onze klanten. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn dan zoeken wij graag met u mee naar een passende oplossing.

Download klachtenprocedure

Klachten kunnen ingediend worden door een mail te sturen naar info@locb.nl of door telefonisch contact op te nemen met de heer R. Heijens 076-5015535.

Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld en zal geen invloed hebben op uw opleiding. Wij streven erna uw klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, af te handelen. Indien u u niet kunt vinden in de afhandeling van de klacht kunt u u altijd wenden tot BOVAG – bemiddelingscommissie of de Stichting Geschillencommissie rijscholen.